Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-075
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İntestinal Kolesterol Transport Proteinleri
Emine Bozkurt1, Ceyda Kabaroğlu2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Kolesterol, Niemann Pick Hastalığı, ezetimip

Epidemiyolojik çalışmalarda kardiyovasküler hastalıklar ile plazma kolesterol düzeyi arasındaki direkt ilişki açık olarak gösterilmiştir. Plazma kolesterol düzeyini düşüren ilaçlar, bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde önemli yer teşkil etmektedir. Enterositlerde kolesterol absorbsiyonunda görevli çok sayıda transport molekülü tanımlanmıştır. Bunlar; yağ asidi translokaz/cluster determinant 36 (FAT/CD36), scavenger reseptör class B tip 1 (SR-B1), Nieman Pick C1-Like 1 (NPC1L1), ATP Binding Cassette transporter ailesi (ABCA1,ABCB1,ABCG5/ABCG8), caveolin-1(CAV1) ve annexin-2 (ANXA2) dir. İntestinal kolesterol transport proteinlerinin fonksiyonel ve metabolik düzenlenimlerinin tam olarak aydınlatılması için yapılacak yeni çalışmalar, ileride kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklarda koruyucu ve/ veya tedavi edici stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu derlemede intestinal kolesterol transport moleküllerine ait güncel deneysel ve klinik bilgiler özetlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim