Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-051
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İskemik İnmeli Hastalarda Serum Malondialdehid ve Paraoksonaz Enzim Aktivitesi
Aynur Kırbaş1, Serkan Kırbaş2, Ömer Anlar2, Hasan Efe1, Adnan Yılmaz1
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Rize
2Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji, Rize
Anahtar Sözcükler: İnme, oksidatif stres, malondialdehid, paraoksonaz

Amaç: Ünme, dünyanın her yerinde, özellikle de yaşlılarda mortalite ve morbiditenin önde gelen sebeplerinden biridir. Oksidatif stresin iskemik inme fizyopatolojisinde önemli bir yeri vardır. Oksidatif stresin önemli parametresi olan Malondialdehid (MDA) lipid peroksidasyonunun iyi bir göstergesidir. Paraoksonaz (PON1) karaciğerde sentezlenip kana sekrete edilmektedir ve kanda yüksek dansiteli lipoproteinle (HDL) ilişki içindedir. PON1 ateroskleroz gelişimine karşı koruyarak lipid metabolizmas ında önemli bir fizyolojik rol oynayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, oksidatif stresin endeksleri olarak MDA konsantrasyonlarını değerlendirmek suretiyle, iskemik inmede oksidatif stres ile PON1 arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji kliniğinde akut iskemik inme nedeniyle yatırılarak takip ve tedavi edilen 72 hasta ile özgeçmişinde inme ve sistemik hastalığı olmayan 72 kontrol ele alınarak yapıldı. Hasta ve kontrol grubuna ait serum malondialdehid ve paraoksonaz enzim aktiviteleri spektrofotometrik olarak ölçüldü.

Bulgular: Kontrol grubuna kıyasla iskemik inmeli hastalarda serum MDA seviyeleri yüksekti ve PON1Õin antioksidan aktivitesi düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Bu bulgular, iskemik inme fizyopatolojisinde oksidan ve antioksidan mekanizmaların süreçteki önemine işaret etmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim