Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
 Dergi Hakkında
Baş Editör:

Banu Önvural, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye

Editörler:

Ceyda Kabaroğlu, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Zuhal Parıldar, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Sezer Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye


Danışma Kurulu

Evin Ademoğlu, İstanbul
Halide Akbaş, Antalya
Filiz Akbıyık, Ankara
Fatih Akçay, Erzurum
Hülya Aksoy, Erzurum
Derya Aldemir, Ankara
Emel Altekin, İzmir
İrfan Altuntaş, Kütahya
Abdullah Arpacı, Adıyaman
Mutay Aslan, Antalya
Bahattin Avcı, Samsun
Hülya Aybek, Denizli
Burcu Barutçuoğlu, İzmir
Gülden Başkol, Kayseri
Güneş Başol, İzmir
Ayşe Bilgihan, Ankara
Giray Bozkaya, İzmir
Banu Çaycı, Ankara
Osman Çağlayan, Kırıkkale
Dilek Çımrın, İzmir

Burak Çimen, Mersin
Canan Çoker, İzmir
Ömer Çolak, Eskişehir
Melahat Dirican, Bursa
Duygu Kumbul Doğuç, Isparta
Can Duman, Çanakkale
Yaşar Enli, Denizli
Ayşe Binnur Erbağcı, Gaziantep
Gülçin Eskandari, Mersin
Sevgi Eskiocak, Edirne
Özlem Görüroğlu Öztürk, Adana
Özlem Gülbahar, Ankara
Sara Habif, İzmir
Tamer İnal, Adana
Aslıhan Karul, Aydın
Metin Kılıç, Kahramanmaraş
Mehmet Köseoğlu, İzmir
Tuncay Küme, İzmir
Tevfik Noyan, Ordu
Ece Onur, Manisa

Asuman Orçun, İstanbul
Beyhan Ömer, İstanbul
Murat Örmen, İzmir
Sebahat Özdem, Antalya
Çetin Öztürk, Muğla
Aslı Pınar, Ankara
Gürbüz Polat, Mersin
Simin Rota, Ankara
Emre Sarandöl, Bursa
Zehra Serdar, Bursa
Önder Şirikçi, İstanbul
Ali Rıza Şişman, İzmir
Fatma Taneli, Manisa
Müjdat Uysal, İstanbul
Hüseyin Vural, Isparta
Özlem Yavuz, Düzce
Sembol Yıldırmak, Giresun
Nigar Yılmaz, Muğla
Gültekin Yücel, Antalya


Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Özkan Alataş

 

Türk Klinik Biyokimya Dergisi; Index Copernicus Master List, TÜBİTAK-ULAKBİM "Türk Tıp Dizini", Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini (Türkiye Citation Index) kapsamında yer almaktadır.

Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim