EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-031
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
D Vitamini'nin Biyokimyasal ve Laboratuvar Değerlendirmesi
Belkız Öngen1, Ceyda Kabaroğlu2, Zuhal Parıldar2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: D vitamini, 25 (OH) D vitamini, raşitizm
Özet
D vitamininin en önemli etkisi, kalsiyu m homeostazı ve kemik sağlığı üzerinedir. Ayrıca D vitamini hormon gibi fonksiyon görerek kolon kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri gibi kanserleri, Multipl Skleroz, Tip 1 Diyabet, Crohn Hastalığı, Metabolik Sendrom gibi otoimmun hastalıkları ve tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıklarını önlemede anahtar rolü oynamaktadır. D Vitamini eksikliği 25(OH)D düzeyinin 20 ng/ml'den az olması olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalaziye yol açan kemik demineralizasyonuna neden olmaktadır. Bu derlemede D vitamininin metabolizması, fonksiyonu, düzeyleri, ölçüm yöntemleri, eksikliğinin nedenleri, klinik ve biyokimyasal değerlendirmesi, otoimmun, kardiyovaskuler hastalıklar, osteoporoz ve kanser ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim