EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Klinik Biyokimya Laboratuvarında Glukoz Parametresi İçin Ölçüm Belirsizliği Değerlendirilmesi
F. Demet Arslan İnce, Banu Arslan Şentürk, Serkan Kap, Evren Akgöl, Füsun Üstüner
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Glukoz, ölçüm belirsizliği
Özet
Amaç: Belirsizlik, ölçülebilen bir büyüklüğün değerini içine alan bir aralığı betimleyen parametredir. Sonucun, gerçek değeri ne ölçüde temsil ettiğini de gösterir. Ölçüm belirsizliği birçok bileşeni içerir. Bu çalışmanın amacı, glukoz heksokinaz yöntemi kullanan glukoz analizinde ölçüm belirsizliğini tespit etmek ve laboratuvar uygulamalarında işe yararlılığını ispatlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Glukoz için tekrarlanabilirlik, kit belirsizliği ve kalibrasyon kayma belirsizliği hesaplandı. Tüm bu standart belirsizlik değerleri tespit edildikten sonra, bileşik belirsizlik bulundu. Genişletilmiş belirsizlik, bileşik belirsizliğin kapsam faktörü(k) ile çarpımından elde edildi. Yaklaşık %95 güven düzeyi için k=2 idi.

Bulgular: Bilinmeyen test (X) sonuç formülüne göre glukoz için ölçüm belirsizliği X±0.03X (%95, k=2) bulundu. Örneğin; 126 mg/dL glukoz konsantrasyonu için belirsizlik ±3.78 mg/dL'dir.

Sonuç: Akredite olmuş tüm kuruluşlar her parametre için ölçüm belirsizliğini hesaplamalıdır. Ölçüm belirsizliği, sonuçların güvenilirliğini yansıtır. Preanalitik, analitik ve postanalitik aşamalar esnasında sonucu etkileyebilecek her hata kaynağı tanımlanmalı ve belirsizlik değeri olarak verilmelidir. Bu bileşenlerin bir kısmı, tekrar edilen seri ölçüm sonuçlarının istatistiksel dağılımından elde edilebilir ve standart sapma yardımıyla tanımlanabilir. Standart sapma yardımıyla tanımlanan diğer bileşenler, tecrübeye veya diğer bilgilere dayandırılan varsayılan olası dağılımlardan elde edilebilir. Bu çalışmaya göre, klinisyenler test sonuçlarını değerlendirirken ölçüm belirsizliğini göz önünde bulundurmalıdır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim