Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 101-106
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yeni Spektrofotometrik Lityum Ölçüm Yönteminin Aplikasyonu ve Analitik Değerlendirmesi
Sebahat Özdem1, S. Halide Akbaş1, Meral Gültekin2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ünitesi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
Anahtar Kelimeler: Lityum, Spektrofotometrik, ISE, Ölçüm yöntemleri
Özet
Amaç: Lityum tedavisinde, tedavi edici düzeyi n dar bir aralıkta olması ve lityum toksisitesi ile ilgili kliniğin spesifik özellikte olmaması nedeniyle ilacın kandaki düzeyinin düzenli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Lityum monitörizasyonunda iyon spesifik elektrod (ISE), atomik absorbsiyon ve alev emisyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışma lityum düzeylerini ölçmek için yaygın kullanılan ISE yöntemi ile Thermotrace (Victoria, Australia) tarafından geliştirilen ve Roche Modular P biyokimya otoanalizörüne aplike edilen yeni spektrofotometrik yöntemin karşılaştırılması amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Spektrofotometrik ve ISE yöntemleri ile serum lityum düzeyleri ölçüldü. Her iki yöntemin lityum ölçümündeki performansı değerlendirildi.

Bulgular: Gün içi ve günler arası değişkenlik katsayısı (CV), ticari kontroller (Data-Trol Anormal ve Normal) kullanılarak değerlendirildi. Analitik duyarlılık ISE için 0.2 mmol/L, spektrofotometrik yöntem için 0.05 mmol/L olarak tanımlandı. Spektrofotometrik yöntem 3.0 mmol/L'ye kadar doğrusal bulundu, bu değerlerin üstündeki lityum değerleri için dilüsyon yapılması gerekti. İnterferans çalışmaları düşük ve yüksek düzeylerde hemoliz, ikter, lipemi ve sodyum ile yapıldı. Bu faktörlerin spektrofotometrik yöntemin ölçüm performansını etkilemedikleri gözlendi.

Sonuç: İki yöntem arasında Spektrofotometrik sonuç = 0.942 ISE + 0.0094 (r=0.982) şeklinde bir eşitlik bulundu. Spektrofotometrik yöntemde örnek, kontrol ve kalibratörün 1/10 dilüe edilmesi manuel iş gücü ihtiyacını arttırmakla birlikte, spektrofotometrik lityum ölçümü lityum tedavisi izleminde ISE yöntemine güvenilir bir alternatif gibi görünmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim