EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-101
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Laboratuvarımızda Çalışılan Prenatal Tarama Testlerinde Ölçüm Belirsizliği
Leyla Demir, Saliha Aksun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: ölçüm belirsizliği; prenatal tarama; PAPP-A; HCG; AFP
DOI: 10.56615/tkbd.2023.12
Özet
Amaç: Ölçüm belirsizliği hem bir yöntemin amaca uygunluğu hem de bir laboratuvarda elde edilen analitik sonuçların güvenilirliği için önemli bir göstergedir. ISO 15189 gibi akreditasyon süreçleri de laboratuvarlardan ölçüm belirsizliği için belirlenmiş bir yöntemleri olmasını ve istendiğinde ölçüm belirsizliği sonuçlarını sağlamasını beklemektedir. Bu çalışmada amacımız birinci ve ikinci trimester prenatal tarama testlerinde kullanılan biyokimya parametrelerinin ölçüm belirsizliğini hesaplayıp bu değerleri total izin verilebilir hata oranları ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımızda prenatal tarama testlerinde kullanılan gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A), serbest beta insan koryonik gonadotropini (sß-hCG), alfa feto protein (AFP), insan koryonik gonadotropini (HCG) ve unkonjuge estriol (uE3) parametreleri için ölçüm belirsizliği hesaplandı, Nordest kılavuzunda yer alan Avrupa akreditasyon rehberi ve Eurolab teknik raporu ISO 21748 rehberinden faydalanarak hesaplamalar yapıldı. Bu hesaplamalarda iç kalite kontrol ve dış kalite kontrol sonuçları kullanıldı.

Bulgular: Ölçüm belirsizlik değerleri AFP için %16.4, sβ-hCG için %17.04, HCG için %27.84, PAPP-A için %18.54 ve uE3 için %22.52 olarak bulundu. Çalışmamızda en yüksek ölçüm belirsizliği HCG ve uE3 parametreleri için bulunurken en düşük ölçüm belirsizliği ise AFP için bulundu.

Sonuç: Laboratuvarımızda prenatal tarama testlerine ait biyokimyasal parametrelerin ölçüm belirsizlikleri hesaplanmıştır. HCG, PAPP-A ve uE3 testlerinin ölçüm belirsizliği yüksek bulunmuştur, Özellikle risk açısından eşik değere yakın prenatal tarama testlerinde ölçüm belirsizliğinin dikkate alınarak sonuçların yorumlanması önemlidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim