EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2022, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 138-152
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yasadışı Madde Analizlerinde Preanalitik Evre
Saliha Aksun1, Başak Bağcı2, Leyla Demir1, Oğuz Karalar1, Murat Aksun3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İZMİR, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, ilaç kötüye kullanımı, eşik limit değerler
DOI: 10.56615/tkbd.2022.18
Özet
Uyuşturucu ve uyarıcı madde çalışmalarında, analiz evresinin güvenliği ve doğruluğu yanında, preanalitik evrenin de laboratuvar uzmanı tarafından kontrol altında tutulması oldukça önemlidir. Bu süreçte, analizi isteyen klinik birim ile iş birliği içinde olmak ve uygun şartları, iş akışlarını birlikte planlamak en uygun yöntem olacaktır. Preanalitik evre; uygun numunenin belirlenmesi, test panelinin doğru olarak yapılandırılması, bilgi işlem sistemi ile ilgili düzenlemeler, numunelerin kimliklendirilmesi, gözetim altında örnek alınabilmesi için gerekli fiziksel düzenlemelerin kontrolü, olası hile yöntemlerinin önlenebilmesi için tedbir alınmasının sağlanması, hasta onamının alınması, numunenin güvenli transferi, örnek teslim alma ve kayıt sürecinin yapılandırılması, analiz öncesinde örneklerin güvenli saklanması süreçlerinin tamamını içermektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim