Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa(lar) 235-240
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Konya Şehir Hastanesi’nde PT, aPTT ve INR Referans Aralıklarının Belirlenmesi
Çiğdem Damla Deniz1, Munise Yıldız1, Mehmet Sinan İyisoy2, Said Sami Erdem1, Hasan Basri Yıldırım1, Betül Kozanhan1, Beyza Ünlü1
1Konya Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: aktive parsiyel tromboplastin zamanı; protrombin zamanı; uluslararası normalize edilmiş oran; referans aralığı
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanemiz popülasyonunda kullanılacak parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), protrombin zamanı (PT), uluslararası normalize edilmiş oran (INR) referans değerlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Konya Şehir Hastanesinde, 18-65 yaş arası sağlıklı 279 bireye ait preoperatif aPTT, PT ve INR düzeylerine ait veriler değerlendirilmiştir. PT ve aPTT parametreleri Sysmex CS 2500 otoanalizöründe; optik reaksiyon metodu yöntemi ile analiz edildi. Referans aralıkları, R (The R Foundation for Statistical Computing) version 4.0.5 programı kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: Laboratuvarların kendi popülasyonuna uygun referans aralıklarını tespit etmesi gerekliliğinden yola çıkarak gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmamız sonucunda, referans aralığı aPTT için 19.1-28.9, PT için 10-13.7 ng/ml ve INR için 0.9-1.27 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda bulduğumuz referans değerler üretici firma tarafından önerilen değerlerden farklılık göstermekle birlikte bu değerlerin hasta popülasyonumuzu daha iyi yansıttığını düşünüyoruz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim