EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 165-176
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
COVID-19 Pandemisinde Laboratuvarlarda Yaşanan Süreçler
Fatma Demet Arslan, İnanç Karakoyun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, afet planlaması, laboratuvar personeli, kişisel koruyucu ekipman
Özet
COVID-19 pandemisi ile birlikte laboratuvar tıbbının önemi bir kez daha gündeme gelmiş ve laboratuvar işleyişi açısından çok önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Çalışan sağlığı ile ilgili önlemler, personel görevlendirilmesi ile ilgili planlamalar, test çeşitliliği ve sayısındaki değişimler, kalite standartlarındaki yenilikler ve laboratuvarların bilimsel çalışmalara olan katkısı bunlardan bazılarıdır. Çalışan sağlığı ve iş yükü dağılımındaki değişimler nedeniyle bazı tedbirler alınmış ve afet planları güncellenmiştir. Tüm sağlık çalışanları biyolojik tehdit ile karşı karşıya geldiğinde global bir çaba ortaya çıkmıştır. Laboratuvarlar arası iş birliği ve multidisipliner yaklaşım bu çabaya katkıda bulunmuştur. Bu derleme, COVID-19 pandemisinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan laboratuvar süreçlerini özetlemektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim