Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-012
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Gebelerde Farklı Trimesterlerde Eser Element ve Oksidatif Stres Değişimlerinin İncelenmesi
Filiz Alkan Baylan1, Abdullah Tok2, Gürkan Çıkım3, Metin Kılınç1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Kahramanmaras, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kahramanmaras, Türkiye
3Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Kahramanmaras, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Gebelik; Çinko; Bakır; Oksidatif Stres
Özet
Amaç: Gebelikte, çeşitli eser element ve oksidatif stres içeren metabolik ve oksidatif değişiklikler görülür. Bu çalışmanın temel amacı, normal gebelikte trimesterlere göre çinko, bakır konsantrasyonlarını ve oksidatif durumunu değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1. Trimesterde olan 30 (T1), 2. Trimesterde olan 30 (T2), 3. Trimesterde olan 30 (T3) primipar gebe ile aynı yaş grubunda gebe olmayan 30 sağlıklı kadın (Kontrol) dahil edildi. Tüm bireylerden serum Çinko, Bakır, MDA, GPX ve Katalaz düzeyleri bakıldı.

Bulgular: Çinko ve bakır, gebeliğin üçüncü üç aylık dönemine kadar artarak devam etmiştir, burada ise hafif bir düşüklük görülmüştür. (sırasıyla, p = 0.000 ve p=0.003).MDA da her trimesterde düzensiz değişimler gözlenirken GPX’te kontrol ve trimesterlerde anlamlı bir değişim gözlenmedi. Katalaz seviyelerinde ise kontrol grubunda gebelik trimesterlerine yüksek olmakla birlikte gebelik trimesteri ilerledikçe Katalaz düzeyi artmaktaydı.

Sonuç: Gebe kadınlarda farklı trimesterlerde eser elementlerin profilleri değişkendi. Eser elementlerin serumdaki tek bir defa ölçümü, hamilelik boyunca seviyelerini tanımlamak için yeterli görünmemektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim