EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-112
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Glukometre Performans Değerlendirmesi
Hale Aral, Pınar Tonbaklar, Alper Tunga Özdemir, Güvenç Güvenen
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Glukometre, QC, EGA
Özet
Glukometrelerin teknik ve analitik performansı konusunda cihazın kalitesini belirleyebilmek için henüz standart bir uygulama bulunmamaktadır. NCCLS EP9-A2 (National Commitee for Clinical Laboratory Standarts EP9-A2) ve ISO 15197 (International Organization for Standardization 15197) dökümanlarından yararlanarak protokolümüzü oluşturduk. Teknik (hedeften sapma, tekrarlanabilirlik, uyum, korelasyon, lineer regresyon, sigma-metrik) ve klinik (error grid analizi) olarak değerlendirme yapıldı. Deneyimli laboratuvar teknisyeniyle çalışma sağlandı. Hematokrit değerleri %30-45 olan hastalar çalışmaya alındı. Laboratuvarda kullandığımız glukoz oksidaz-peroksidaz yöntemiyle çalıştığımız Olympus AU 5223 otoanalizöründe venöz plazma kullanıldı. Kontrol materyallerinde verilen değer ile aradaki fark, hedeften sapma, sırasıyla, (hedef1: 40 mg/dl) -2.5 mg/dl, (hedef2: 120 mg/dl) -4.5 mg/dl, (hedef3: 350 mg/dl) +19.5 mg/dl olarak hesaplandı. Aynı kontrol materyallerinde tekrarlanabilirlik, sırasıyla, CV1: %4.6 , CV2: %5.2, CV3: %4 (<%10) bulundu. Üç farklı hastadan alınan tam kan örneklerinde (ortalama değerler: 77.1; 92.9; 156.3 mg/dl) tekrarlanabilirlik sonuçları sırasıyla CV1:%2.9; CV2:%3.7; CV3: 3.4 bulundu (<%10). Uyumda (n=36), kapiller ölçümlerin %97'si ISO standart kalite kriterini karşılıyordu (<±%20 fark), korelasyon (r=0.969) bulundu. 120 mg/dl tıbbi karar düzeyi için sigma = 4.63 olarak hesaplandı, kabul edilir bulundu (sigma>3). Error grid analizinde, veriler A, B zonunda yeraldı. Cihaz yazılı kalite spesifikasyonlarını karşılıyordu.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim