EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 097-103
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
DNA Hasarı Analizinde µ-FADU ve COMET Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Abdulkerim Bedir1, Birşen Bilgici2, Zafer Yurdakul2, Bilge Ş. Gürsel2, Muhlise Alvur1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Kelimeler: FADU (Florometrik DNA Unwinding Analizi), COMET, genotoksisite, g-radyasyon
Özet
µ-FADU (Florometrik DNA Unwinding Analizi) ve COMET, DNA hasarı ve tamir yeteneğinin hızlı tayini için geliştirilen yöntemlerdir. Bu iki yöntem de uygun denatüre edici şartlar altında DNA'da zamana bağlı alkali unwinding temeline dayanmaktadır. COMET florometrik, FADU ise spektroflorometrik bir yöntemdir. COMET yönteminde kuyruk momenti ve uzunluğu değerlendirilirken, FADU'da floresans miktarındaki değişim değerlendirilir. DNA hasarını gösteren bir çok yöntem bulunmaktadır. Biz bu çalışmada FADU ve COMET yöntemlerini DNA hasarı analizi açısından karşılaştırdık. Bunun için EDTA'lı tüplere alınan tam kandan lenfositler izole edildi (2000 hücre/µL). FADU yöntemi için bu hücre solüsyonundan total (T), background (B) ve g-radyasyon (cobalt 60) verilen örnek standart P tüpleri (P1↷ 1 Gy, P2→ 2 Gy, P3→ 3 Gy, P4→ 4 Gy, P5→ 5 Gy) hazırlandı. Tüm tüplere FADU yöntemi Light Cycler'da (Roche) uygulanırken, farklı dozlarda g-radyasyon verilen P standart tüplerindeki hücrelere COMET yöntemi uygulandı ve floresans mikroskopta (Nikon E800) değerlendirildi. Hücrelerde oluşturulan DNA hasarı COMET ve FADU yöntemi ile kantitatif olarak değerlendirildi. FADU yöntemi ile T (total) en yüksek, B (background) en düşük floresansı verirken, P standart tüplerinin floresanslarının ise P1 > P2 > P3 > P4 > P5 şeklinde olduğu gösterildi. COMET yönteminde ise artan g-radyasyon ile uyumlu olarak kuyruk uzunluğu ve kuyruk momentinin arttığı tespit edildi. İki yöntem regresyon analizi ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı (SPSS 10.0). Yöntemler arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (r=0.9525, P=0.004). Bu çalışma ile geleneksel FADU yöntemini 20 µL gibi düşük hacimde, light cycler cihazında çalışarak DNA hasarının saptanabileceğini gösterdik ve COMET yöntemi ile karşılaştırarak iki yöntemin uyumlu olduğunu tespit ettik.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim