EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 070-076
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mesleğe Göre Adli Toksikolojik Analizlerde Kalite Yönetim Süreci
Nazife Doğan1, Gökhan Ersoy2
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: adli toksikolojik analiz, kalite, meslek
Özet
Amaç: Adli toksikolojik analitik sürecin tamamı tıbbi laboratuvar yönetmeliğinde, standartlarda ve kılavuzlarda tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı meslek gruplarına göre adli toksikolojik analizin kalite yönetim sürecine uygunluğunun değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Farklı mesleklerden 141 kurum personeline uygulanan anketler görevine göre 3 gruba ayrıldı. Verilerin analizinde SPSS 16.0 kullanıldı. Grupların ortalamaları Kruskal-Wallis testi ve ANOVA ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Uygulanan anketlerde adli toksikolojik analiz hakkında kurum personellerinin bilgi düzeyleri diğer grubunda en düşük bulundu. Kurum personelinin görevine göre, bilgi düzeyi yeterlilikleri tüm meslek gruplarında hesaplanamamıştır. Kalite yönetim sürecinde yapılan bu analizden hastanedeki kurum personeli arasında herhangi bir iletişim sorunu bulunmamakta, iş ve süreçlerdeki gelişmelerin sürekli raporlanması ve uygulanan hizmet içi eğitim ile ilgili algı düzeylerinin yeterliliği diğer grubunda en yüksek bulundu.

Sonuç: Farklı mesleki uzmanlıkları olan kurum personelleri adli toksikolojik analizde görev almaktadır. Çalışmamızda adli toksikolojik analiz hakkında bilgi düzeyleri diğer grubunda en düşük saptandı. Diğer grubunun işyerinden beklentileri mesleki uzmanlığı olan kurum personelinden daha düşük olduğundan, kalite yönetimi uygulamaları hakkında algılama düzeyleri daha yüksek olmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim