Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-032
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
hs Troponin I Ölçüm Belirsizliğinin Klinik Karar Sınırlarında Yorumlama Üzerine Etkisi
Nergiz Zorbozan
İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Klinik laboratuvar testler, rutin tanısal testler, belirsizlik, Troponin-I
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı klinik karar sınır değerinin önemli olduğu hs-cTn I testinin belirsizliğini hesaplamak ve hesaplanan belirsizlik değerinin klinik karar sınırlarında test sonucu yorumuna olası etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ölçüm belirsizliği Nordtest teknik rapor 537’ye göre hesaplandı. hs-cTn I için klinik karar sınırları 2 ng/L, 6 ng/L, 19 ng/L ve 100 ng/L idi. Belirsizlik değerine göre, 1 Mayıs – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında laboratuvarımız tarafından raporlanan hs-cTn I test sonuçlarının alt ve üst sınır değerleri belirlendi. Raporlanmış hs-cTn I test sonuçlarının belirsizlik değerine göre alt ve üst sınır değerleri ile birlikte rapor edilmesi durumunda, klinik karar sınırlarında olası farklı yorumlanabilecek test sonuç sayısı ve yüzdesi hesaplandı.

Bulgular: hs-cTn I testinin laboratuvar içi yeniden üretilebilirlik (uRW) değeri %4,89, dış kalite kontrol belirsizlik bileşeni (ucref) değeri %3,88 idi. hs-cTn I'nın ölçüm belirsizliği % 14,02 (% 95 güven aralığı) olarak hesaplandı. Miyokard infarktüsü şüphesi nedeni ile analiz edilen hs-cTn I test sonuç sayısı 2299 idi. Hesaplanan belirsizlik değerine göre laboratuvar sonuç raporuna hs-cTn I sonucunun alt ve üst sınır değerleri eklendiğinde, klinik karar sınırlarında farklı şekilde yorumlanabilecek toplam sonuç sayısı 358 (%15,6) idi. Laboratuvar sonuç raporunda belirsizlik değeri bilgisinin verilmesi sonucunda, karar sınırlarının altında rapor edilen sonuçların %7,35'inin karar sınırının üstünde yorumlanabileceğini ve karar sınırlarının üzerinde rapor edilen sonuçların %8,22'sinin karar limitlerinin altında olarak yorumlanabileceğini belirledik.

Sonuç: Belirsizliğin raporlanması klinik karar verme sürecini etkilemektedir. Ölçüm belirsizliği verileriyle raporlanan sonuçlar için olası karar değişikliklerini değerlendirdiğimiz çalışmamızın bu görüşü desteklediğini düşünüyoruz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim