EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-090
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Argininin Tıpsal Biyokimyadaki Önemi
Nejla Barış, Nevbahar Turgan, Biltan Ersöz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: L-Arginin, beslenme, kardiyovasküler hastalıklar, pulmoner hipertansiyon, sepsis
Özet
Son yıllarda bazik bir amino asid olan argininin tıpsal biyokimyadaki önemi konusunda yoğunlaşan çalışmalar dikkati çekmektedir. Argininin nitrik oksit (NO) sentezinde nitrojen donörü olması, bu amino aside olan ilgiyi arttırmıştır. Sağlıklı erişkinlerde essansiyel olmayan arginin, gereksinimin arttığı çocukluk ve gençlik çağında essansiyeldir. Ciddi hastalıklar, özellikle sepsisteki olumlu etkileri argininin ‘koşullu essansiyel amino asid' niteliğini kanıtlamaktadır. Vücutta arginin, sitrulin, glutamat ve proteinlerin yıkılımından sentezlenir; arginazla ornitin ve üreye katabolize olur. Arginin protein sentezi, glukoz oluşumu, NO, ornitin ve üre sentezi, kreatin, agmatin ve poliaminlerin sentezi gibi biyosentezlere katılmanın yanı sıra; tuftsin ve ADH yapısında yer alır. L-arginin suplementasyonunun başta kardiyovasküler sistem olmak üzere immun, ürogenital, endokrin, kas iskelet sistemleri üzerine olumlu etkisi vardır. Kardiyovasküler hastalıklarda, pulmoner hipertansiyonda, erkek infertilitesinin tedavisinde, yanıkların ve yara iyileşmesinin hızlandırılmasında, sepsiste arginin suplementasyonu umut verici bir tedavi stratejisi oluşturabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim