EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2004, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-075
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
B12 Vitamin Eksikliği ve Megaloblastik Anemide Beta-2 Mikroglobulin Düzeyi ve Laboratuvar Parametreleri İle İlişkisi
Sabriye Özkaya Kafesçiler1, Mine Mishakioğlu2, Cengiz Ceylan2, Ertan Özdemir2, Tamer Şanlıdağ3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Kelimeler: Beta-2 mikroglobulin, ineffektif eritropoeizis, atrofik gastrit, Helicobacter Pylori
Özet
Amaç: Megaloblastik anemilerde kusurlu DNA sentezi, artmış ineffektif eritropoiezis ve buna bağlı artmış hücre turnoveri olması nedeniyle serum beta-2 mikroglobulin düzeyinde yükselme olması beklenebilir.

Gereç ve Yöntemler: Vitamin B12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemisi olan toplam 64 olgu alındı. Beta-2 mikroglobulin düzeyini yükseltecek myeloma, lenfoma, böbrek yetmezliği gibi hastalığı olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Olguların hemogram, biyokimya, vitamin B12 ve beta-2 mikroglobulin ölçümleri, kemik iliği aspirasyonu ve gastrik endoskopik biyopsi incelemeleri yapıldı.

Bulgular ve Sonuç: 64 olgunun %26.5'inde beta-2 mikroglobulin düzeyi yüksek bulunmuştur. İneffektif eritropoiezise eşlik edebilen LDH, AST, indirekt bilirubin artışının, çalışma grubumuzda beta-2 mikroglobulin artışı ile korelasyon gösterdiği görülmüştür. Ayrıca aneminin derinleşmesi, pansitopeni varlığı ve özellikle lökopeninin de bulunması ile beta-2 mikroglobulin yüksekliği arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Atrofik gastrit durumu ile beta-2 mikroglobulin artışı arasında anlamlı bir ilişki saptanırken, Helicobacter Pylori pozitifliği ile anlamlı birliktelik bulunmamıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim