Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 144-156
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Antitrombositik Tedavi İzleminde Trombosit Fonksiyon Testleri
Burcu Barutçuoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Bilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Trombositler; trombosit fonksiyon testleri; antitrombositik ilaçlar
Özet
Kardiyovasküler hastalarda antitrombositik ilaçların damarsal patolojileri azalttığı, bazı hastalarda ise antitrombositik tedaviye rağmen vasküler olay yaşayan hastaların olduğu bilinmektedir. Trombosit fonksiyon testlerinin antitrombositik tedavi izleminde kullanımı tartışmalı olsa da antitrombositik tedavi izleminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde çeşitli ölçüm metodları kullanan birçok trombosit fonksiyon test cihazı bulunmaktadır. Ancak farklı metodların kullanılması, standardizasyonun sağlanamaması ve hastaların klinik durumunu her zaman tam olarak yansıtamaması bu testlerin klinik uygulamalarda oldukça önemli kuşkular doğurmasına neden olmaktadır. Yinede trombosit fonksiyon testleri hastalarda uygun antitrombositik ilaç seçimine, uygun dozun ayarlamasına yardımcı olur. Bu derlemede trombosit aktivasyonu ve trombositlerin trombüs oluşumundaki yeri, güncel trombosit fonksiyon testleri ve antitrombositik tedavi gören hastalarda gelişen ilaç direnci ele alınacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim