Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 138-143
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Serum ve İdrar Gamma Glutamiltransferaz Düzeyleri
Konca Altınkaynak1, Mahmut Şenyurt1, Can Sevinç2, Yasemin Coşkun Yavuz2, Hülya Gezdirici1 Hülya Aksoy3
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Erzurum, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: böbrek yetmezliği,kronik; glomerüler filtrasyon hızı ; gamma-Glutamiltransferaz
Özet
Amaç: Bu çalışmada kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastalarında serum ve idrar gamma glutamiltransferaz (GGT) düzeylerinin ölçülmesi ve KBY evrelerine göre idrar ve serum GGT düzeylerinin değişiminin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 68 diyabetik olmayan evre 2–5 KBY hastasında serum ve idrar GGT ve serum kreatinin düzeyleri ölçüldü ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı (GFH) hesaplandı.

Bulgular: KBY hastalarında idrar GGT aktivitesi ve idrar GGT/kreatinin oranı sağlıklı kişilere göre düşüktü (p=0,000; p=0,033). Serum GGT aktivitesi KBY hastalarında kontrol grubuna göre yüksekti (p=0,008). KBY evreleri arasında serum ve idrar GGT düzeyi açısından önemli farklılık tespit edilmedi.

Sonuç: KBY'nin izlenmesinde idrar GGT düzeylerinin bilgi verici olmadığı kanaatine varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim