Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 112-117
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Erişkinlerde Vitamin D'nin Kan Lipid Profili ve HbA1c Düzeyi ile İlişkisi
Derya Koçer, Selma Buldu, Mehmet Zahid Çıracı, Çiğdem Karakükcü
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Vitamin D; lipid profile; HbA1c; kardiyovasküler risk
Özet
Amaç: Vitamin D (Vit D)'nin kemik ve mineral metabolizmasının düzenlenmesi üzerindeki önemli rolüne ek olarak, son zamanlarda yapılan çalışmalarda birçok biyolojik etki için gerekli olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran erişkinlerde Vit D düzeylerinin lipid profili ve HbA1c ile ilişkisinin olup olmadığını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, 2014 ve 2015 yıllarında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve eşzamanlı Vit D, HbA1C, açlık kan glukozu ve lipid profili istemleri olan 516 kişi dahil edildi. Çalışmaya alınan kişiler eksiklik, yetersizlik ve normal değerler için kestirim noktaları olan Vit D düzeylerine göre, <20, 20-29 ve ≥30 ng/mL olmak üzere sınıflandırıldı. Lipid profili, HbA1c ve açlık kan glukozu düzeyleri Vit D durumuna göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında HbA1C, açlık kan glukozu, trigliserid ve HDL kolesterol değerleri açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Her üç grubun total ve LDL kolesterol düzeyleri ile total kolesterol/HDL kolesterol oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.001). Vit D ile total kolesterol, LDL kolesterol ve total kolesterol/ HDL kolesterol oranı arasında negatif yönde anlamlı korelasyon tespit edildi (p<0.001).

Sonuç: Sonuç olarak dünya çapında yaygın bir sağlık sorunu olan Vit D eksikliğinin özellikle, total ve LDL kolesterol düzeyleri üzerine olumsuz etkisinin olduğu söylenebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim