Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-111
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Transferrin İzoformlarının Analizinde İki Elektroforez Sisteminin Karşılaştırılması
Öznur Bilen1, Özlem Gürsoy Çalan2, Zekiye Sultan Altun3, Pınar Akan2, Canan Çoker2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, MUĞLA, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, TIıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Transferrin; izoelektrik odaklama; glikozilasyon
Özet
Amaç: Proteinlerin glikozilasyonunun konjenital veya edinsel olarak bozulduğu durumlarda, tanı amaçlı olarak transferrin izoformlarının analizi gerçekleştirilir. Transferrin izoformlarının analizi için referans yöntem izoelektrik odaklama elektroforezidir. Biz de bu çalışma ile laboratuvarımızda iki farklı sistem kullanarak izoelektrik odaklama ile transferrin izoformlarının elektroforetik ayırımını yapmayı ve kullanılan sistemleri karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Transferrin izoformlarının analizi, "Multiphor II" ve "PhastSystem" sistemleri ile gerçekleştirildi. İki farklı düzey ticari kontrol materyali kullanılarak analitik performanslar değerlendirildi. Ayrıca, toplam 40 olgudan alınan örnekler her iki cihazda da çalışılarak sonuçlar regresyon analizi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: "Multiphor II" ve "PhastSystem" ile di- ve tetrasiyalotransferrin izoformlarının için jel içi tekrarlanabilirlik sırasıyla < % 3,5 (n=7) ve < % 7 (n=8); jeller arası tekrarlanabilirlik ise sırasıyla < % 7 (n=20) ve < % 6 (n=10) olarak bulundu. İki düzeyli kalite kontrol materyalinde “PhastSystem” ile disiyalo izoformları için % 9,69 ve %9,27 oranında daha yüksek, tetrasiyalo izoformları için % 1,33 ve %2,15 oranında daha yüksek sonuçlar bulundu. İki sistem arasındaki korelasyonun değerlendirilmesinde (n=40); di- ve tetrasiyalotransferrin izoformları için korelasyon katsayıları sırasıyla 0,85 ve 0,64 olarak saptandı.

Sonuç: Transferrin izoformlarının izoelektrik odaklama elektroforezi ile analizinde "Multiphor II" ve "PhastSystem" cihazları ile benzer doğruluk ve kesinlik değerleri elde edilmektedir. İki sistem arasındaki korelasyonun da tüm izoformlar açısından anlamlı bulunduğu göz önüne alınarak daha hızlı sonuç vermesi nedeniyle “PhastSystem” cihazının tercih edilebileceği belirlendi.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim