EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 089-094
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
TSH, FT4 ve FT3 Testlerinin Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi
Yasemin Oğul1, Mahmut Şenyurt1, Konca Altınkaynak1, Hülya Aksoy2, Fatih Akçay2
1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi biyokimya, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tıbbi biyokimya, Erzurum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Tiroid stimülan hormon, serbest tiroksin, serbest tiroiodotironin, belirsizlik
Özet
Amaç: Ölçüm belirsizliği (U) ölçüm sonucu ile beraber raporlanan ve ölçüm sonucuna atfedilebilecek olasılıkların dağılımını gösteren bir parametre olarak tanımlanmıştır. Ölçüm belirsizliği klinisyenin tıbbi kararı vermesinde çok önemlidir, tanı ve tedaviyi yönlendiricidir. Bu çalışmanın amacı, laboratuvarımızda fT4, fT3 ve TSH parametrelerinin ölçüm belirsizliğini belirlemektir.

Yöntem: Bu çalışmada Nordtest kılavuzunda tanımlanan ölçüm belirsizliği hesaplama modeli kullanıldı. Standart, birleşik ve genişletilmiş belirsizlik değerleri bu modelle hesaplandı.

Bulgular: TSH testi için genişletilmiş belirsizlik değerini %17.93 hesaplandı. fT4 ve fT3 için bu değeri sırasıyla %8.83 ve %9.13 olarak bulundu. FT4'ün genişletilmiş belirsizlik değeri Westgard'ın % TEa değerinden yüksek bulundu.

Sonuç: Laboratuvardaki tüm değişiklikler belirsizliği etkileyebilir. Bu yüzden için belirsizlik sürekli olarak izlenmelidir ve belirsizlik tahminleri daha fazla veri eklenerek iyileştirilmelidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim