EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-042
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Economics in health care: what should be the new policies of laboratories
Serap Çuhadar1, Mehmet Köseoğlu2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı tıp; sağlık politikası; laboratuvar tanı
Özet
Teknolojik gelişmelerle son 30 yılda laboratuvarlar büyük değişim geçirmiş ve sağladıkları bilgilerle tıbbi tanıda %70 den daha fazla etkin konuma gelmiştir. Ancak dünya nüfusunun yaşlanması, sağlık bilincinin artması ile çoğalan talepler sağlık harcamalarının tüm toplumlar için endişe verici boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Ekonomik krizlerle baş edebilmek için hükümetlerin yeni politikaları kaçınılmaz olarak sağlık harcamalarını azaltmak yönünde baskılar olacak ve bu da laboratuvarların geleceğini değiştirecektir. Yeni uygulama olarak hastane laboratuvarlarının test menüleri azaltılarak faaliyetleri sınırlandırılacak ve testler mega laboratuvarlara gönderilecektir. Bu noktada laboratuvar uzmanları olarak klinik hekimlerine pre-preanalitik aşamada test seçiminden önce ve toplam test sürecinin post-postanalitik fazında sonuçların yorumunda kanıta dayalı konsültan hizmet vererek branşımızın değerini artırmalıyız. Bu bağlamda klinik biyokimyanın önemli alanlarında uzmanlaşmak gereklidir. Yeni nesil laboratuvar uzmanlarının eğitimi de buna göre yeniden şekillendirilmelidir. Bu makale ile laboratuvarların değişen yapısını ele alırken beraberinde laboratuvarları bekleyen tehlikeleri, laboratuvar uzmanlarının bu problemlere karşı yeni rolünü gözden geçireceğiz.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim