EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2015, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Uşak Yöresinde Vitiligo Hastalarında Ferritin, Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri
Arzu Akağaç Etem1, Ebru Önalan Etem2, Sembol Türkmen Yıldırmak3, Mehmet Kırtay4
1Uşak Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Uşak, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Elazığ, Türkiye
3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
4Erciyes üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Kayseri, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Vitiligo; ferritin; vitamin B12; folik Asit
Özet
Amaç: Vitiligo yaygın bir deri hastalığı olup melanositlerin destruksiyonu ile seyreden kazanılmış bir depigmentasyon bozukluğudur. Çalışmamızın amacı Uşak yöresinde vitiligo hastalarında ferritin, vitamin B12 ve folik asit düzeylerinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 102 (60 kadın ve 42 erkek) vitiligolu hasta ve 102 (60 kadın ve 42 erkek) kontrol bireyi dahil edildi. Serum ferritin, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri Advia Centaur XP (Siemens, USA) cihazında kendi kitleriyle ölçüldü.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu ferritin ortalama değerleri açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,664). Vitamin B12 ve folik asit ortalama değerleri arasında anlamlı istatistiksel fark tespit ettik (sırasıyla p=0,041 ve p=0,025).

Sonuç: Vitamin B12 ve folik asit vitiligo hastalığının etyopatogenezinde rol oynayabilir. Vitiligo hastalarının polikliniklerde vitamin B12 ve folik asit eksikliği açısından değerlendirilerek klinik inceleme ve laboratuvar testlerinin yapılarak periyodik takip edilmelerini tavsiye ediyoruz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim