EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-105
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
1,5-Anhidroglusitolün Diyabetteki Yeri
Barış Sağlam, Sezer Uysal, Banu Önvural
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Glikozillenmiş hemoglobin; Diabetes Mellitus; fruktozamin
Özet
Diyabetes Mellitus (DM) ülkemizde çok sık görülen kronik bir hastalıktır. DM'un tanısı ve glisemik düzeylerin takibinde kan glukozu ölçümlerinin yanısıra HbA1c de kullanılmaktadır. Bununla birlikte HbA1c kısa süreli glisemik düzeyi yansıtamamaktadır. Ayrıca anemi, hemoglobinopati ve kronik böbrek hastalıkları gibi durumlar kullanımını kısıtlamaktadır. 1,5-anhidroglusitol (1,5-AG) yapı olarak glukoza benzeyen bir monosakkarittir. Vücuda esas olarak diyet kaynaklı alınır ve metabolize edilmez. Atılımı idrar ile olmaktadır ve böbreklerden % 99.9 oranında geri emilir. Serum glukoz değerleri, renalglukoz eşiğini aştığında idrar glukozu 1,5-AG'nin geri emilimini baskılar ve 1,5-AG serum düzeyleri azalır. Bu özelliğinden dolayı serum 1,5-AG düzeyleri indirekt olarak vücuttaki hiperglisemi dönemlerini yansıtmaktadır.Kısa süreli glukoz yüksekliklerini göstermesi ve demir eksikliği anemisi gibi HbA1c düzeylerini etkileyen durumlardan etkilenmemesi nedeniyle 1,5-AG diyabet tanı ve izleminde yardımcı olabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim