Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-063
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Over Kanserinde Tanıyı Kolaylaştıran Yeni Belirteçler: OVA1 ve ROMA
Nilgün Tekkeşin
Şişli Memorial Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Over kanseri; CA-125 antijeni
Özet
Yumurtalık (over) kanseri genellikle "sessiz katil" olarak tarif edilmiştir, ancak son çalışmalarda hastalığın erken evrelerinde görünür belirtilerin olduğunu gösterilmiştir. Erken teşhis, tedavi olasılığını artırdığından bu semptomların tanınması kritiktir. Epitelyal over kanseri tanısı için kullanılan serum belirteçleri, araştırmaların aktif alanını oluşturur. Belirteç veya belirteç panelleri, genellikle bir arada veya diğer bulgularla (örn. ultrason) birlikte kullanılır. Sadece birkaç yeni belirteçin ticari olarak kullanımı mümkündür. Araştırmacıların çoğu kanser antijeni 125 (CA-125) üzerinde odaklanmışlardır ve en yaygın kullanılan belirteçtir. Epitelyal over kanserinin tanısında yer alan diğer testler, human epididymis protein 4 (HE4), OVA1 (over kanser testi1) paneli ve Risk of Malignancy Algorithm (ROMA)' dır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim