EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-147
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Gaitada Gizli Kan Testlerinde Guaiak ve İmmunokimyasal Yöntemlerin Karşılaştırılması
Emel Altekin, Ahmet Solak, Pınar Tuncel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Gaitada gizli kan, Guaiak Testi, İmmunokimyasal yöntem
Özet
Gaitada gizli kanı araştıran testler, gizli gastrointestinal sistem kanamalarının taranmasında yaygın olarak kullanılan, tanısal açıdan değerli testlerdir. Guiak testi gaitada gizli kanı tarama amaçlı geliştirilen yöntemler içinde en yaygın kullanılanı olmakla birlikte bu testin hatalı pozitif ve hatalı negatif sonuç verme oranları da oldukça yüksek bulunmuştur. Birçok sebze ve meyvede bulunan peroksidaz enzimi tarama testlerinde interferans yaratması sebebiyle problem oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle immunokimyasal yöntemin tekrarlanabilirliği değerlendirildi ve CV %2 olarak bulundu. Daha sonra her iki yöntemin duyarlılığını araştırmak için gaita örneklerine sitratlı tam kan örneği belli oranlarda dilüe edilerek eklendi ve testler çalışıldı. İmmunokimyasal yöntemle 0.06 mgHb/g feçes, Guaiak yöntemi ile 1.3 mgHb/g feçes ve üzerindeki konsantrasyonlarda hemoglobin içeren gaita örneklerinde pozitif sonuç elde edildi. İnterferans çalışmasında Guaiak testini interfere ettiği bilinen peroksidazdan zengin gıdaları kısıtlayan 6 günlük bir diyete tabi tutulan gönüllüler ayrıca diyetin 4,5,6. günlerinde tedavi dozunda Fe++ preparatı kullandılar ve alınan örneklerde her iki yöntemle gaitada gizli kan testi çalışıldı. Yapılan diyet kısıtlaması sonucunda Guaiak yöntemi ile iki gönüllüden alınan örnekler pozitif sonuç verirken, immunokimyasal metodla 5 gönüllünün örneği de negatif olarak sonuçlandı. Fe preparatı kullanımı sonucunda guaiak testinde bir örnek pozitif sonuçlanırken, immunokimyasal yöntemde tüm sonuçlar negatif olarak elde edildi. Peroksidaz interferansının etkisini direkt olarak saptamak amacı ile 0.05 mg ile 5 mg arasındaki konsantrasyonlarda peroksidaz çözeltisinin gaita örneklerine eklendiği çalışmada Guaiak testinde 0.1 mg/g feçese ve daha yüksek konsantrasyonda peroksidaz içeren örneklerde pozitif sonuç elde edilirken immunokimyasal yöntemde tüm konsantrasyonlarda negatif sonuç elde edildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim