EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-033
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Multipl Miyelomlu Bir Olguda Engellenemeyen In Vitro Fibrin Oluşumu
Tuncay Küme Ali Rıza Şişman, Burcu Çinkooğlu, Ferhat Demirci, Pınar Tuncel
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Analitik örnek hazırlama yöntemleri, canlı dışında, fibrin, multipl miyelom, tıbbi hatalar
Özet
Amaç: Multipl miyelom (MM) in vivo tromboz veya kanama, in vitro fibrin oluşumuna sebep olur. MM'lu bir olguyu raporlayarak, örneklerde engellenemeyen in vitro fibrin oluşumunu tartışmayı amaçladık.

Olgu: Altmış yaşında nüks MM tanılı olgunun serum örnekleri sürekli olarak yetersiz numune gerekçesiyle laboratuvar tarafından reddedildi. Bazı test sonuçlarının olası hatalı raporlandığı da belirlendi.

Tartışma: MM'da in vitro fibrin oluşumu, kanama diyatezinin sonucu olarak koagülasyon fazındaki anormal fibrin oluşumundan kaynaklanır. Klinik laboratuvarlarda preanalitik basamakta saptanan ve örnek kalitesini bozan in vitro fibrin sorununun mekanizmasının anlaşılarak çözümü laboratuvar sonuç kalitesini arttırır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim