Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 0, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
ÖNYAZI
Giriş
Değerli Okuyucularımız,

Türk Klinik Biyokimya Derneğimiz uzmanlık eğitimi, sürekli tıp eğitimi, sürekli mesleki gelişim gibi aktivitelerin yürütülmesini, araştırmaların desteklenmesini ve toplum sağlığı için gerekli laboratuvar hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını; ülkemizde klinik biyokimyanın gelişmesine hizmet etmeyi ve bu alanın geleceğini şekillendirmeyi başlıca amaç edinmiştir. Meslektaşlarımızın bilimsel bilgi alışverişi yapabilmeleri için gerekli koşulları hazırlayarak kongreler, sempozyum ve kurslar düzenlemektedir.

İlk Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 2000 yılında Kuşadası'nda yapılmış olup bu yıla kadar 11 kongre düzenlenmiştir.

2012'de dokuzuncu yılını dolduracak olan dergimiz, 2008'den bu yana on-line makale kabulüne başlamış olup ilk kez bu yıl supplement sayısında 28 Nisan – 01 Mayıs 2011tarihlerinde gerçekleştirilen XI.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi'nde sunulan sözlü ve poster bildiri özetlerine yer verilmiştir.

Amacımız bu kongrede güncel bilgi ve deneyimleri ile birbirinden değerli araştırmalarını katılımcılar ile paylaşan meslektaşlarımızın bu emeklerini kalıcı bir kaynak haline dönüştürmektir.

Bu vesile ile başta Türk Klinik Biyokimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya BAYINDIR olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu ve Kongre Düzenleme Kurulu'na, ayrıca dergimizi bu aşamaya taşıyan editör ve yardımcılarına sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim.

Baş Editör
Prof. Dr. Banu ÖNVURAL

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim