Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-107
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Laboratuar Güvenliği
Pernur Öner
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Temel Tıp Bilimleri, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Laboratuar Güvenliği
Özet
Klinik laboratuarlarda çalışanlar yaptıkları işin bir parçası olarak hergün biolojik, kimyasal ve mekanik çeşitli gerçek veya gizli tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Bir klinik laboratuarın güvenli çalışmasının resmi güvenlik programı, çeşitli zorunlu planlar (örn. kimyasal hijyen ve kanla taşınan patojenler ile ilgili planlar) ve kimyasal, yangın, elektriksel ve biolojik olmak üzere çeşitli tehlikelerin belirlenmesi dahil, birçok yönleri vardır. Laboratuar Güvenliği, klinik laboratuarda herhangi bir zamanda ortaya çıkan tüm tehlikelerin etkin kontrolünü ve aynı zamanda çalışanların tehlikelerden haberdar olmalarını ve güvenli çalışma uygulamalarını bilmelerini gerektirir. Özetle, klinik laboratuarda güvenlik yönetimi, yazılı bir güvenlik programı ve yukarda bahsedilen tehlikelerin tanımlanması ile başlamalı ve iyi laboratuar tekniğinin sürekli uygulanması ile devam etmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim