Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-038
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yağ Asidi Bağlayıcı Proteinler
Birsen Tuğlu, Sezer Uysal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Yağ asidi bağlayıcı proteinler, FABP, A-FABP
Özet
Yağ asidi bağlayıcı protein (FABP)'ler hemen hemen bütün memeli hücrelerinde çok miktarda eksprese edilen 14-15 kilodaltonluk sitoplazmik proteinlerdir. FABP'ler hücrelerde lipid cevabını düzenler, metabolik ve enflamatuar yolaklarla ilişkilidir. Eikazonoidler, doymuş ve doymamış uzun zincirli yağ asitleri gibi hidrofobik ligandlara yüksek afinite ile bağlanırlar. Hücrede spesifik kompartmanlara lipid transportunda rol oynarlar. İlk olarak 1972 de keşfedilmiş ve o zamandan beri dokuz tipi tanımlanm ıştır. Adiposit FABP (A-FABP), makrofajlarda ve yağ dokusunda yüksek oranda eksprese olur. AFABP eksik olan farelerde, genetik veya diyete bağlı obezite durumunda, insulin direnci ve hiperins ülinemide azalma görülür. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, A-FABP inhibisyonunun insülin direnci, diyabet, yağlı karaciğer ve ateroskleroza karşı potansiyel terapötik etkileri gösterilmiştir. Bu derlemede FABP'lerin yapı ve fonksiyonlarına ve A-FABP'in metabolik süreçler ve olası tedavi yaklaşımlarındaki yerine odaklanılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim