EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 059-063
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Böbrek Hastalarında Proteinüri Göstergesi Olarak Spot İdrar Örneklerinde Protein/ Kreatinin Oranı
Banu Arslan Şentürk1, Füsun Üstüner1, Evren Akgöl1, Demet Arslan İnce1, Mustafa Cirit2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir
Anahtar Kelimeler: Proteinüri, protein/kreatinin oranı, renal hastalık
Özet
Böbrek hastalığı olan bireylerde idrarda protein atılımı nı belirlemek için kullanılan referans yöntem 24 rinde proteinürinin saptanmasıdır. Ancak 24 saatlik idrar örneklerinin toplanmasında yaşanan zorluklar nedeniyle günümüzde spot idrar örneklerinde yapılan ölçümlerde saptanan protein/ kreatinin (P/K) oranının protein atılımının değerlendirilmesinde kullanımı söz konusudur. Bu çalışmanın amacı spot idrar örneklerinde ölçülen P/K oranının belirgin proteinürinin güvenilir bir göstergesi olup olmadığının araştırmaktır. Çalışmaya İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Nefroloji kliniğinde yatan farklı renal hastalıkları olan 60 hasta dahil edildi. Tüm hastaların 24 saatlik idrarlarında protein ve spot idrarlarında P/C oranları hesaplandı. 24 saatlik protein ölçümü referans test olarak kabul edildi. İki metod arasındaki korelasyon değerlendirildi. Yapılan korelasyon analizi sonucunda iki yöntemin sonuçları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki belirlendi (p< 0.05, r=0.92). 24 saatlik idrar sonuçları referans alınarak yapılan ROC eğrisi incelendiğinde ise P/C oranı için eğri altında kalan alan 0.946 idi. Proteinüri saptanması için kullanılabilecek en iyi P/C oranı değerleri olarak 0.15, 0.35 ve 0.56 saptandı.

Çalışmamızın bulguları böbrek hastalarında proteinüri saptanmasında spot idrarda ölçülen P/C oranının kullanımını desteklemektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim