Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-067
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Alkol Alışkanlığı Olanlarda Lipid Peroksidasyonu ve Serum Demir Parametreleri
Ferah Armutcu1, Ahmet Gürel1, Sinan Kurtman1, A. Görkem Mungan1, Murat Ünalacak2
1Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
2Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Zonguldak
Anahtar Kelimeler: Alkol, serum demiri, ferritin, lipid peroksidasyonu, GGT
Özet
Alkol alışkanlığı bir çok ülkede karaciğer hastalıklarının önde gelen nedenleri arasındadır. Aşırı alkol tüketimi veya alkol alışkanlığı sonucunda meydana gelen karaciğer patolojileri arasında hepatik steatozis, alkolik hepatit, hepatik fibrozis ve siroz yer almaktadır. Son yıllarda alkolün yol açtığı patolojik değişikliklerin ve bu hastalıkların oluşum sürecinde oksidan stresin ve serbest radikal etkeni olarak geçiş metallerinden olan demirin etkisi üzerinde durulmaktadır.

Bu çalışmada alkol alışkanlığı olan 25 erkek deney grubu ile alkol almayan 26 sağlıklı erkek kontrol grubunda, lipid peroksidasyonunun göstergesi olan malondialdehid düzeyleri, serum demir parametreleri ve karaciğer enzimlerinden ALT, AST ve GGT düzeyleri çalışılarak karşılaştırılması amaçlandı. Malondialdehid düzeyleri TBA reaksiyonu ile spektrofotometre ile çalışılırken diğer parametreler otoanalizörde özgün kitleri kullanılarak çalışıldı.

Alkol alışkanlığı olanlarda serum MDA (p<0.01), serum demiri (p<0.01), ferritin (p:0.01), transferin satürasyonu (p<0.01) ve GGT (p<0.001) düzeyleri çalışma grubunda kontrol grubundan yüksek bulunurken, ALT ve AST düzeyleri bakımından anlamlı fark bulunamadı. Serum MDA düzeyleri ile serum demiri (r=0.531, p<0.001) ferritin (r=0.504, p<0.001) ve GGT (r=0.496, p< 0.001) düzeyleri arasında ise pozitif, anlamlı korelasyon vardı.

Bu sonuçlara göre alkol alışkanlığı olanlarda gözlenen bu değişikliklerin serbest radikal hasarı sonucu olabileceği, serum demiri ve ferritin düzeylerinin de bu süreçten etkilenerek lipid peroksidasyonuna ve alkolün prooksidan etkisine katkı yapabileceği sonucuna varıldı.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim