EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2007, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-115
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yaşlanma ve Telomeraz
İclal Geyikli1, Sibel Bayıl2, Hülya Çiçek3
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Gaziantep
2 Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Gaziantep
3 Gaziantep Üniversitesi Merkez Laboratuvarı Biyokimya Bölümü, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Telomeraz, yaşlanma, telomer

Telomerler, ökaryot hücre krom ozomlarının her iki ucunda bulunan, heterokromatin yapıda özel deoksiribo-nükleik asit dizisi olup kromozom stabilitesinde, gen ekspresyonunda, kromozomal replikasyonda, tümör oluşumunda, yaşlanmada ve hücre bölünmesinde rol aldığı bilinen yapılardır. Telomeraz enzimi kendisine ait ribonükleik asit ve proteinlerden oluşan bir ters transkriptaz enzimi olup telomer boyunun kontrolünden sorumludur. Yaşlanma sürecinde telomerlerin artan ilgi odağı olması nedeniyle yaşlanmada telomer kısalması ve telomeraz konusunu derlemeyi amaçladık.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim