Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 095-099
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Redükte Glutatyon Ölçümünde HPLC ve Spektrofotometrik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Melih Aktaş1, Ulaş Değirmenci1, Seval Kul Ercan2, Lülüfer Tamer1, Uğur Atik1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Oksidatif stres, redükte glutatyon, spektrofotometre ve HPLC

Amaç: Redükte glutatyon hücre içi ortamın en önemli antioksidan molekülüdür ve ölçümü patogenezinde oksidatif stresin bulunduğu çeşitli hastalıklarda antioksidan savunma mekanizmasının durumu hakkında bilgi edinmemiz için iyi bir belirteçtir. Bu çalışmada eritrosit redükte glutatyon düzeyleri ölçümünde Beutler ve arkadaşları tarafından geliştirilen spektrofotometrik yöntem ile HPLC yöntemi karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubumuzu oluşturan 50 bireyden (15 erkek, 35 kadın) alınan tam kan örneklerinde spektrofotometrik ve HPLC yöntemiyle redükte glutatyon seviyeleri ölçüldü.

Bulgular: Spektrofotometrik ve HPLC ile ölçülen redükte glutatyon sonuçlarının ortalama ve SD değerleri sırayla 953.15±215.91 ve 972.58±230.19 µmol/L olarak bulundu ve her iki yöntem arasında istatistiksel olarak kabul edilebilir bir ilişkinin varlığı saptandı (r = 0.9499, 95% CI 0.913 – 0.971; y= 1.018x).

Sonuç: İş yükünün yoğun olduğu klinik laboratuvarlarda maliyet ve uygulama kolaylığı göz önüne alınarak redükte glutatyon ölçümünde spektrofotometrik yöntem yerine HPLC yönteminin uygun olabileceği sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim