EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2023, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-133
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Panik Değerli Testlerin Yeniden Çalışılması. Gerçekten Gerekli mi Yoksa Zaman Kaybı mı?
Giray Bozkaya1, Kaan Kuzu2, Ali Rıza Şişman3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, Bozyaka SUAM, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka SUAM, Tıbbi Biyokimya, Anabilim Dalı, İzmir Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Anabilim Dalı, İzmir Türkiye
Anahtar Sözcükler: Panik, Güven Aralığı, Hasta Güvenliği

Amaç: Panik değeri, yaşamı tehdit eden ve hekimin acil düzeltici müdahalesini gerektiren bir laboratuvar test sonucunu ifade eder. Panik değerli testin tekrarlanması tavsiye edilmese de bazı laboratuvar uzmanları testi tekrarladıktan sonra sonucu bildirir. Ancak bu işlem belirli bir zaman kaybına yol açmakta ve tedaviyi geciktirmektedir. Bu çalışmada tekrarlanan panik değerlerin sonuçları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının hesaplanması ve tekrar testine bağlı gecikmenin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Laboratuvarımızda 6 ay boyunca amilaz, glukoz, kalsiyum, kreatinin, potasyum ve sodyum için tekrar edilen 1326 panik değer retrospektif olarak değerlendirildi. Her bir panik değerin %95 güven aralığı “%Bias + Z x ortalamanın standart hatası” formülü ile hesaplandı. Sonuçlar, testlerin izin verilen toplam hatası ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Sadece sodyumun %95 güven aralığı değeri, izin verilen toplam hata sınırının üzerindeydi. Test tekrarlarının arasındaki ortalama süre, sodyum için en kısa (34 dakika) ve kreatinin için en uzun (67 dakika) olarak belirlendi.

Sonuç: Çalışmamızda, benzer sonuçlar verdiği ve hekime panik değerin bildirilmesini geciktirdiği için kritik değer tekrarının gerekli olmadığı bulundu. Ayrıca reaktif sarfiyatı ve işgücü kaybı nedeniyle laboratuvar maliyetlerinin yükselmesine neden olduğu düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim