EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 177-184
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Aksiyel Spondiloartritte Serum Oksidan ve Antioksidan Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Kenan Güçlü1, Mehmet Okçu2, Senem Şaş3, Fatmanur Aybala Koçak4
1Kırsehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Kırsehir, Türkiye
2Marmara University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Türkiye
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Kayseri, Türkiye
4Kırsehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırsehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Aksiyel spondiloartrit; Ankilozan spondilit; Oksidatif stres

Amaç: Bu çalışmanın amacı aksiyel spondiloartritli (axSpA) hastalarda serum oksidan-antioksidan düzeyleri ile hastalık süresi, hastalık aktivitesi ve tedavi modalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Bu kesitsel çalışmaya axSpA'lı 42 hasta ve 20 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastaların serum oksidan-antioksidan düzeylerini değerlendirmek için toplam antioksidan durumu (TAS), total oksidan seviyesi (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) düzeyleri ölçüldü. Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI), ASQoL (Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi İndeksi) skorları, göğüs ekspansiyonu ve entezit sayısı gibi veriler kaydedildi.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında demografik özellikler, laboratuvar bulguları, serum TOS ve TAS düzeyleri açısından fark izlenmedi (p> 0.05). TOS ve TAS konsantrasyonları açısından, biyolojik ajanlarla tedavi edilen hastalar ile geleneksel ajanlarla tedavi edilen hastalar arasında farklılık gözlenmedi; aktif (BASDAI ≥4) ve aktif olmayan axSpA (p> 0.05) vakaları arasında farklılık gözlemlenmedi. Hastalık süresi >1 yıl olan axSpA'lı hastalarda, hastalık süresi ≤1 yıl olan hastalara göre sadece TAS düzeyleri daha yüksek bulundu (p<0.05); ancak hastalık süresi açısından TOS ve OSI düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktu. Laboratuvar ve klinik parametreler arasında bir ilişki bulunmadı.

Sonuç: AxSpA hastalığının tedavi ve takibinde serum oksidan ve antioksidan düzeyleri yol gösterici parametreler olmayabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim