EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 159-164
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Oral Glikoz Tolerans Testi: Kim bilgi veriyor ve yeterli mi?
Sibel Bilgili, Özge Fenercioğlu, Gizem Ercan, Giray Bozkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: OGTT; diabetes mellitus; glukoz

Amaç: Oral glukoz tolerans testi (OGTT), diabetes mellitus teşhisinde çok önemli bir prosedürdür. Testin hazırlık döneminde dikkate alınması gereken kurallara göre OGTT yapılması çok önemlidir. Amacımız, hastaların OGTT işlemi hakkında farkındalık düzeyini ve bilgi kaynağını belirlemekti.

Gereç ve Yöntemler: OGTT için laboratuvara gönderilen poliklinikte 680 hastadan OGTT hakkındaki bilgi düzeyini yansıtan soruları yanıtlamaları istendi. Soruların cevaplarına ilişkin veriler, sayı ve oran olarak sunulmuştur. İstatistiksel analiz ki kare testi ile yapıldı.

Bulgular: Hastaların sadece 160'ı (% 23,5) OGTT hakkında bilgi sahibi olduğunu bildirdi. Bilgi kaynağı çoğunlukla klinisyenler 425 (% 62,5) ve laboratuvar personeliydi 255 (% 37,5). Hastaların bilgi alıp almama beyanına göre eğitim düzeyi ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p <0,05).

Sonuç: Hastalara bilgi vermek klinisyenlerin sorumluluğunda olsa da, yetersiz bilgileri tamamlamak için hastalara OGTT randevusu verirken, laboratuvar personeli hastaların iyi bilgilendirilip bilgilendirilmediğini anlamaya çalışmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim