Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2021, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 085-088
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sıvılaşmış Tüp Jeli Nedeniyle Yalancı Bir Hiponatremi Vakası
Arzu Etem Akağaç
Uşak Özel Öztan Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Uşak, Türkiye
Anahtar Sözcükler: sodyum, tüp jeli, santrifüj, sıcaklık

Amaç: Günümüzde klinik kararların %60-70’inin laboratuvar sonuçlarına dayandığı tahmin edilmektedir. Sodyum, klinik laboratuvarlarda en sık ölçülen analitlerden biridir. Hiponatremi hastanede yatan hastalarda %2-3 sıklığında görülen yaygın bir sodyum metabolizma bozukluğudur. Biz burada serum tüpü içindeki sıvılaşmış jel varlığından kaynaklanan yalancı bir hiponatremi vakası tanımladık.

Materiyal ve Metod: 56 yaşında kadın hasta baş ağrısı, bulantı, terleme ve yüksek tansiyon şikayetiyle Acil Servis’e başvurdu. Sodyum testi 13 × 100 mm, 5 mL BD Vacutainer tüpüne alınmış serumda üretici firmanın talimatlarına göre Beckman Coulter AU5800 otoanalizöründe indirekt iyon selektif yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: Düşük serum sodyum değeri (106 mmol/L) ölçüldü ve test aynı numune ile tekrarlandı (74 mmol/L). Bunun üzerine elimizde hormon testleri için olan hastanın diğer tüpünden sodyum çalışıldı ve sonuç hastanın klinik durumuyla uygun olan 137 mmol/L bulundu. Bu son sonuç klinisyene rapor edildi. Ertesi sabah biyokimya tüpünü kontrol ettiğimizde sıvılaşan jelin tüpün alt bölgesinde tekrar katılaşarak biriktiğini gördük ve üstteki serumdan sodyum testini tekrar çalışınca 139 mmol/L bulduk. Jelin sıvılaşması yoğun kullanılan santrifüjde ısının artmasıyla oluşmaktadır.

Sonuç: Serum sodyumunun aşırı düşük olmasının nedeni cihazın numune probunun tam olmayan serum aspirasyon hacmidir. Laboratuvar uzmanları sıvılaşmış jelden kaynaklanabilecek yalancı düşük sodyum sonuçları olabileceği konusunun farkında olmalıdırlar. Alternatif olarak ikinci bir serum tüpü yoksa tam kan sodyumu direkt iyon selektif metoduyla ölçülebilir. Sonuç olarak sodyum ölçümlerinde soğutmalı santrifüj kullanımı yararlı olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim