EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 144-149
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Romatoid Artritte Hastalık Aktivitesinin Bir Göstergesi Olarak İskemi Modifiye Albümin
Ayfer Çolak1, Filiz Meryem Sertpoyraz2, Anıl Baysol1, Elif Merve Girgin1, Ali Taylan3
1SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İzmir, Türkiye
2SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İzmir, Türkiye
3SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hastalık aktivite skoru, İskemi modifiye albümin, Romatoid artrit

Amaç: Romatoid artrit (RA), sinovyal enflamasyon, kıkırdak hasarı ve kemik erozyonu ile karakterize kronik, progresif, otoimmün bir hastalıktır. İskemi modifiye albümin (İMA), ateroskleroz ile ilişkili miyokard iskemisini değerlendirmek için kullanılabilecek potansiyel bir belirteçtir. Miyokard enfarktüsü ve inme gibi kardiyovasküler olaylar romatizmal hastalıklarda sık görülen hastalıklardır. Romatoid artritli hastalarda hastalık aktivitesi ile iskemi modifiye albümin düzeyi ve iskemi modifiye albümin/albümin oranı (İMAO) arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Bu çalışmaya 72 romatoid artrit hastası ve 72 sağlıklı kontrol alındı. Hastalık aktivitesi, hastalık aktivite skoruyla (DAS-28) değerlendirildi. Serum iskemi modifiye albümin düzeyi, albümin kobalt bağlanma testi kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçüldü.

Bulgular: Romatoid artrit grubunda ve sağlıklı kontrollerde ortalama iskemi modifiye albümin düzeyleri sırasıyla 0.46 ± 0.16 ABSU ve 0.39 ± 0.10 ABSU idi ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.002). Romatoid artrit grubunda, hastalık aktivite skoru ile serum iskemi modifiye albümin düzeyi (r = 0.419, p = 0.001), serum iskemi modifiye albümin /albümin oranı (r=0,594, p<0,001) ve serum Creaktif protein (CRP) düzeyi (r = 0.648, p < 0.001)arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulundu.

Sonuç: Romatoid artrit 'li hastalarda DAS-28 ile iskemi modifiye albümin düzeyi arasındaki pozitif yönde ilişki, iskemi modifiye albümin'in hastalık aktivitesi için biyobelirteç olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim