EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 121-128
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Renal Transplantasyonda Vasküler Kalsifikasyon Belirteçlerinin Prospektif Değerlendirmesi
Bilge Karatoy Erdem1, Vural Taner Yılmaz2, Gültekin Süleymanlar2, Ayhan Dinckan3, Halide Akbas1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: renal transplantasyon, vasküler kalsifikasyon, biyobelirteçler, Fetuin A, PPi

Amaç: Bu araştırmada renal transplant alıcılarında, renal transplant öncesi ve sonrası dönemde vasküler kalsifikasyonun inhibisyonu ve aktivasyonu ile ilişkili biyobelirteçlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Canlı donörden renal transplantasyon yapılan 35 hasta araştırmaya dahil edildi. Plazma 1,25-dihidroksivitamin D3, serum 25-hidroksivitamin D, kalsiyum, fosfor, inorganik pirofosfat (PPi), osteoprotegerin (OPG), alfa-2 heremans-schmid glikoprotein (Fetuin-A), alkalen fosfataz (ALP), kemik morfojenik protein-2 (BMP-2), kreatinin, paratiroid hormon (PTH) seviyeleri, transplantasyondan hemen önce ve 6 ay sonra analiz edildi. İstatistiksel analizler için SPSS 20.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Bu araştırma renal transplant alıcılarında D vitamini eksikliğinin greft fonksiyonundan bağımsız olarak devam ettiğini bildirmiştir. Düşük D vitamini seviyelerine rağmen, greft fonksiyonunun düzelmesiyle aktif D vitamini formu artmıştır. Ayrıca greft fonksiyonunun düzelmesiyle PPi ve Fetuin-A düzeylerinin arttığı, OPG ve ALP düzeylerinin ise azaldığı gözlemlenmiştir.

Sonuç: Serum biyobelirteçleri, renal transplant alıcılarında vasküler kalsifikasyonun önemli göstergeleri olarak hizmet edebilir. Kronik böbrek hastalarında kalsifikasyon sürecinde aktivatör olarak rol oynadığı düşünülen serum OPG ve ALP düzeylerindeki artış, kalsifikasyonun erken tespitinde faydalı olabilir. Renal transplantasyondan sonra zamana bağlı değişiklikleri değerlendirmek için daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim