Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2020, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-045
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Serumdaki Jelatinöz Fibrin Kaynaklı Yanlış Yüksek Troponin Düzeyi: İki Olgu
Arzu Etem Akağaç
Uşak Özel Öztan Sağlık Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Uşak, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Troponin, Jelatinöz Fibrin, Yanlış Yüksek

Giriş: Jelatinöz fibrinden kaynaklanan yanlış yüksek troponin sonucu olan iki olgu tanımlanarak laboratuvar içi preanalitik kontrolün öneminin vurgulanması amaçlandı.

Olgu Sunumu: Troponin testi Beckman Coulter Access 2, CA, USA cihazında orijinal reaktifiyle çalışıldı. 1. olgunun troponin ilk ölçüm ve tekrar santrifüjden sonra ikinci ölçüm sırasıyla 0,0260 ng/mL ve 0,0103 ng/mL (referans aralık 0-0,0183 ng/mL) bulundu. Antikoagülan tedavi alan hastanın PT ve INR sonucu sırasıyla 48,5 sn ve 2,74 ölçüldü. 2. olgunun troponin ilk ve tekrar santrifüjden sonra ikinci ölçüm sırasıyla 0,1948 ng/mL ve 0,0093 ng/mL bulundu. 2. olgunun PT ve INR sonucu 49,1sn ve 2,76 ölçüldü ve antikoagülan tedavisi altındaydı. Her iki olguda test sürecinin 1 saatte tamamlandığı görüldü.

Tartışma: Troponin analizlerinde yanlış yüksek sonuç olduğu tespit edilen bu iki olgu primer serum tüpünde pıhtı aktivatörü olmasına rağmen uygunsuz pıhtılaşmanın etkisini göstermektedir. Pıhtılaşma için santrifüjden önce 30 dakika bekleme süresi antikoagülan tedavi alanlarda yetersiz kalabilir. Antikoagülan alan hastaların numunelerinin santrifüjden önce daha uzun süre bekletilmesi hem hasta yararına olacak hem de laboratuvarların sonuç güvenilirliğini artıracaktır. Ayrıca ek olarak hastane ve laboratuvar şartları gözönünde bulundurularak hızlı sonuç verilmesi klinikte önemli olduğundan plazma örneğinde troponin çalışma düşünülebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim