Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 140-148
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Remisyonda olan Crohn Hastalarında Hastalık Aktivitesinin Erken Öngörüsü
Günel Hasanova1, Burcu Barutçuoğlu2, Nalan Gülşen Ünal3, Günes Ak2, Ömer Özütemiz3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD., İzmir,Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya BD., İzmir,Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji AD., İzmir,Türkiye
Anahtar Sözcükler: Crohn Hastalığı; kalprotektin; laktoferrin

Amaç: Crohn’s hastalığı (CH) gastrointestinal sistemin herhangi bir bölgesinde transmural tutulumu olan, etyolojisi bilinmeyen, immunite kökenli inflamatuvar bir hastalıktır. Bu hastalarda hastalık aktivitesini saptamak için birçok klinik aktivite indikatörü ve invazif olmayan göstergeler kullanılmıştır ancak, hiçbiri histopatolojik ve endoskopik incelemeler kadar doğru olmamaktadır. CH’nda, hastalık aktivitesi klinik olarak Crohn’s Hastalığı Aktivite indeksi (CDAI) ile saptanmaktadır. CDAI’e göre 150 puanın altı remisyon ve 450 puan üzeri ciddi fulminan hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı klinik remisyondaki CH’da hastalık aktivitesini fekal kalprotektin ve fekal laktoferrin ile öngörmektir.

Gereç ve Yöntem: Gastroenteroloji polikliniğe başvurulan on iki asemptomatik CH’sı (CDAI<150) çalışmamıza dahil edildi. Serum C-reaktif protein (CRP), serum amiloid A (SAA), eritrosit sedimantasyon hızı (ESH), lökosit sayımı, fekal kalprotektin ve fekal laktoferrin ölçüldü. Aynı hafta içinde yapılan kolonoskopilerine göre, 5 hasta remisyonda, 7 hasta aktif CH idi.

Bulgular: Aktif CH’da, fekal kalprotektin, laktoferrin, serum CRP ve SAA (hepsi p<0.050), remisyondakilere göre belirgin olarak daha yüksek olup, CDAI, ESH ve lökosit sayıları için anlamlı fark saptanmadı (hepsi p>0.050). Kalprotektinle SES/Rutgeerts kolonoskopi skor indeksleri (r= 0.592, p=0.043) arasında ve laktoferrinle SES/Rutgeerts kolonoskopi skor indeksleri (r=0.720, p=0.008) arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı.

Sonuç: Mukozal inflamasyonu yansıtan fekal kalprotektin ve laktoferrin kolonoskopiye aday hastaları seçebilmek için mutlaka ölçülmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim