Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 070-078
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İlk Trimester Tarama Testi Parametrelerinin Kayseri Bölgesi İçin Güncel Medyan Değerleri
Nahide Ekici Günay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bölgelere ait güncel medyan değerlerinin kullanılması prenatal tarama testlerinin performansını artıracaktır

Amaç: Kayseri bölgesi için, ilk trimester tarama testinde kullanılan hormon parametrelerinin güncel medyan değerlerini hesaplamak, bu medyanları tarama testi raporlarında kullanılan yazılım programında kullanılan medyanlar ve benzer çalışmalarla bulunan diğer bölgelerin medyanları ile karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2018 yılında başvuran 1108 gebenin prenatal ikili tarama testi ölçümleri kullanıldı. Gebelerin demografik verileri ile birlikte sβ-hCG (serbest beta-human koryonik gonadotropin) ve PAPP-A (gebelikle ilişkili plazma protein A) düzeyleri kaydedildi. Rapor vermede kullanılan programa girilmiş olan haftalık medyan değerlerine göre hesaplanan medyanların katları (MoM) ile yeni hesaplanan medyanlara göre bulunan MoM değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Tarama testlerinde kullanılan free β-HCG’nin 12. gebelik haftası ile PAPP-A’nın 11 ve 12.hafta medyan değerleri, güncel medyanlardan anlamlı olarak farklı ve düşük olarak bulundu (sırasıyla p<0.001 ve p<0.001). Güncel medyanlara göre hesaplanan MoM değerleri ise her iki parametre ve tüm haftalar için anlamlı olarak farklı ve yüksekti (p<0.001). Daha önce riskli olarak raporlanan toplam gebe sayısı 5 iken, yeni free βHCG medyan değerlerine göre daha önce risksiz olarak tesbit edilen 11.hafta gebelerinden 2, 12. hafta gebelerinden 5 ve 13. hafta gebelerinden 1 tanesi (toplam 8) gebe daha Down Sendromu için artan riskli gebelik olarak değerlendirildi. Programa göre PAPP-A değeri <0.5 MoM olarak raporlanan 159 gebe sayısı ise güncel medyanlardan sonra 128 olarak bulundu.

Elazığ bölgesi, parametrelerin medyanları bakımından tüm haftalarda Kayseri ile farksız iken en yüksek % biaslar PAPP-A bakımından Mersin, freeβ-hCG bakımından ise sırasıyla Van, Eskişehir, Mersin ve İstanbul bölgeleriyle farklı ve düşük olduğu görüldü (p<0,001).


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim