EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-176
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Serum İmmünfiksasyon Elektroforezi Verilerinin Değerlendirilmesi: Bir yıllık deneyim
Okan Dikker1, Mustafa Şahin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
2Hitit Üniversitesi, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Çorum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: elektroforez; immünfiksasyon elektroforezi; paraproteinemi

Amaç: İmmünfiksasyon elektroforezi (İFE), monoklonal gamopatilerin tanı, tedavi ve takibinde kullanılan altın standart biyokimyasal bir tekniktir. Paraproteinemilerde; paraprotein veya monoklonal protein (M-protein) olarak bilinen immunoglobulinin (Ig) aşırı üretimi olur. M-protein serum veya idrar elektroforezinde sınırları keskin bir band olarak görülebilir. Monoklonal gammopatilerde üretilen paraprotein tipleri IFE yöntemi ile tanımlanabilir. Bu çalışmada, laboratuvarda İFE yöntemi ile saptanan paraproteinemi tiplerini retrospektif olarak değerlendirmeyi ve literatür ile bulguları karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, laboratuvarda yapılan toplam 403 serum İFE analiz raporu retrospektif olarak değerlendirildi. Laboratuvar bilgi sistemi tarandı ve hasta verileri elde edildi. Hastaların serum ve idrar örnekleri Interlab G26 analiz cihazı (Interlab Srl, Roma, İtalya) kullanılarak yapıldı.

Bulgular:%23). 32 hastada IgG kappa (%33), 19 hastada IgG lambda (%20) tespit edildi. İdrar İFE yapılan hastalarda paraprotein bandı varlığı ise %23 olarak saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda literatüre benzer şekilde en fazla IgG kappa ve ikinci olarak IgG lambda paraproteinemi tiplerini bulduk. Çalışmamız laboratuvardaki monoklonal gamopati sıklığı hakkında önemli bir projeksiyon sundu ve paraprotein tipinin tahmin edilebilirliğine katkıda bulunmayı hedefledi. Serum ve idrar IFE analizini birlikte yapmak, serum protein elektroforezinde (SPE) paraprotein bandı saptanan veya klinik olarak paraproteinemi düşünülen hastaların tanısına katkı sunacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim