Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 150-157
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Laboratuvar testleri için alınan kan miktarı anemi nedeni olabilir mi?
Sinem Hocaoglu-Emre1, Yiğit Düzköylü2, Devrim Sarıbal3, Füsun Erdenen4, Güvenç Güvenen5
1Duzen Laboratories Group, Tıbbi Biyokimya, Istanbul, Türkiye
2Turkiye Yuksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyofizik, Istanbul, Türkiye
4İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Istanbul, Türkiye
5Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya, Istanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Flebotomi ile kan kaybı; hastane kaynaklı anemi; iatrojenik anemi

Amaç: Hekimler tarafından talep edilen laboratuvar analizlerinde, farklı tiplerde ve yüksek miktarda kan örneği toplanır. Bu çalışmanın amacı hospitalize hastalarda flebotomi ile kan kaybının miktarını ve hastaların Hb düzeylerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bir eğitim ve araştırma hastanesinin iç hastalıkları ve genel cerrahi kliniğine başvuran ve aktif kanaması bulunmayan 101 adet yetişkin hasta çalışma kapsamına alındı. Laboratuar analizleri için alınan kan miktarı, kurumun Hastane Bilgi Sistemi kullanılarak hesaplandı. Anemi varlığı, her bir hastanın hemoglobin seviyelerinin başvuru anında ve taburculuk sırasında karşılaştırılmasıyla değerlendirildi.

Bulgular: İç hastalıkları grubunda flebotomi nedeni kan kaybı ortalama 55.18 ± 22.87 (23.5-178) mL iken, genel cerrahi grubunda 29.06 ± 9.12 (12-58) mL idi. Hemoglobin değerlerindeki ortalama değişiklikler iç hastalıkları grubu için -0.31 ± 0.92 g/dL ve genel cerrahi grubu için -0.44 ± 0.51 idi. Yatış sırasındaki ortalama Hb düzeyi, iç hastalıkları grubu için 11.96±1.82 (9.82-14.51) g/dL iken, genel cerrahi grubu için 12.48±0.89 (11.58-13.66) g/dL idi. Taburculuktan hemen önce ölçülen ortalama Hb düzeyi, iç hastalıkları grubu için 11.65±0.95 (9.10-13.22) g/dL iken, genel cerrahi grubu için 12.04±0.96 (11.18-13.21) g/dL olarak saptandı.

Sonuç: Hastaların yarısından fazlası, başlangıçtakinden daha düşük Hb düzeyi ile taburcu edildi. Bununla birlikte, sonuçlarımız göre flebotomize kan hacminin hospitalize hastalarda anemiye neden olmadığını göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim