EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2017, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çocukluk Çağı Apandisit Tanısında Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı
İlyas Duran1, Veli Avci2, Selçuk Nazik3, Eren Altun4
1Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Bingöl, Türkiye
3Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, Bingöl, Türkiye
4Balıkesir Üniversitesi, Tıbbi Patoloji, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Apandisit, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı

Amaç: Çocukluk çağındaki en sık acil cerrahi operasyon nedeni olan apandisitin tanısını koymak çoğu zaman zordur. Çalışmamızda preoperatif Tam Kan Sayımı ile elde edilen değerler ve bunlardan türetilen Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı ile patolojik olarak tanı almış apandisit altgrupları, komplike olmayan akut apandisit (AA), süpüratif apandisit (SA) ve gangrenöz apandisit (GA), arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hastanemize 2013-2015 yıllarında başvuran 18 yaşından küçük patolojik olarak apandisit tanısı doğrulanmış 291 hasta ve 101’i sağlıklı kontrol toplam 392 olgu dahil edildi. Tam Kan Sayımı verileri ve bundan türetilen oranlar kaydedildi.

Bulgular: Yaş ve cinsiyet yönünden benzer olan hasta ve kontrol grupları arasında Ortalama Trombosit Hacmi için istatistiksel olarak sınırda bir anlamlı artış (p=0,042) bulunurken; ileri düzeyde anlamlı azalış bulunan Lenfosit sayısı ve artış bulunan Lökosit, Nötrofil sayıları, Nötrofil yüzdesi ile Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı (tümü için p<0,001) için yapılan ROC analizinde AUC (Cut-off) değerleri sırasıyla; 0,892 (>9,89); 0,813 (>6,57); 0,760 (≤2,40); 0,821 (>68); 0,857 (>2,35); 0,706 (>111,62) olarak bulundu.

Sonuç: Çocukluk çağının en sık acil cerrahi operasyon nedeni olan apandisitin erken tanısı hayati önem arz etmektedir. Muayene bulguları, radyodiagnostik tetkikler ve prediktif değeri düşük olan çoğu laboratuvar testine ek olarak Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranlarının da bu amaçla kullanılabilecek değerli veriler olduğu görülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim