Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2016, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-025
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ameliyathane personelinde D Vitamini eksikliği ve yetersizliği prevalansı
Güzin Aykal1, Neşet Cerit2, Seçkin Özgür Tekeli1, Hamit Yaşar Ellidağ1, Necat Yılmaz1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: D Vitamini, güneş ışığı, ameliyathane

Amaç: D vitamini eksikliğinin kas iskelet sistemi dışında diğer başka sistemleri de olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Ameliyathane koşullarında çalışan sağlık personelinin daha az güneşe maruz kaldığından yola çıkarak D vitamini düzeylerinin bu durumdan nasıl etkilendiğini ortaya koymaya çalıştık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 100 tane (27 erkek, 73 kadın) ameliyathane personelini dahil ettik. Deneklerin kan örnekleri bir gecelik açlıktan sonra sabah alındı ve alınan kan örnekleri santrifüj edilerek serumları elde edildi. Çalışmaya katılan deneklerin 25 Hidroksi Vitamin D3, paratiroid hormon ve kalsiyum testleri kan numunesinin alındığı gün çalışıldı.Tüm deneklerin kan örnekleri mevsimsel varyasyondan kaçınmak amacıyla 2014 yılı Aralık ayında alındı.

Bulgular: Çalışmamıza katılan deneklerin %22'sinin 25 Hidroksi Vitamin D3 düzeyleri 10 ng/ml'nin altında, %63'ünün 11- 20 ng/ml arasında, %15'inin ise 20 ng/ml'nin üzerinde çıkmıştır. Deneklerin çalışma süreleri, yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksleri ile 25 Hidroksi Vitamin D3 düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Çalışmamıza katılan ameliyathane personellerinde oldukça yüksek oranda D Vitamini yetmezliği ve eksikliğine rastlanmıştır. Bunun yanında ortaya çıkan bu yüksek oranın deneklerimizin çalışma koşullarından çok içinde bulundukları popülasyonun özelliklerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim