EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-161
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Semene Klinik Biyokimyasal Yaklaşım
Murat Örmen, Banu Önvural
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Semen, seminal plazma, infertilite

İnfertilite nedenlerinin %50'den fazlası erkek genital organların biri veya birkaçının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle semenin incelenmesi infertilitenin nedeninin belirlenmesinde önemlidir. Ayrıca vazektomi sonrası ameliyatın başarısını göstermede, adli tıpta semen varlığını göstermede, erkek reprodüktif kanalın toksinlerden ve polutanlardan etkilenmesinin araştırılmasında semen incelenmesinden yararlanılır. Bu derlemede; semenin biyokimyasal yönden araştırılması amaçlı örnek alım koşulları tanımlanmıştır. Ayrıca; semen oluşturan organların fonksiyonlarının biyokimyasal yönden değerlendirilmesi anlatılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim