Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 087-092
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Süt Çocuklarında Kültür Pozitifliği Öngörüsünde İdrar Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yasemin Üstündağ1, Kağan Huysal2, Nilüfer Eren3, Hatice Sanlı Avcı3, Ayşe Ulusoy Karaca3, Özdemir Özkan3, Gülsevil Tarakçı3, Serpil Sancar4, Serap Şenel İbiş5
1Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya, Bursa
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Biyokimya, Bursa
3Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji, Bursa
4Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Bursa
5Gazi Devlet Hastanesi, Klinik Biyokimya, Samsun
Anahtar Sözcükler: Süt çocukluğu; kültür; duyarlılık; özgüllük; pozitif öngörü değeri; negatif öngörü değeri; doğruluk

Amaç: İdrar yolu enfeksiyonu çocuklarda sık görülen bir hastalıktır. Komplikasyonların önlenmesi için tanısı zamanında ve doğru olarak konmalıdır. Bu çalışmanın amacı tam otomatik idrar analizinin, altın standart olarak belirlenen kültür sonuçları ile karşılaştırılarak süt çocukluğu döneminde idrar yolu enfeksiyonu erken tanı testi olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmada Ocak 2013- Mart 2013 tarihleri arasında polikliniğe ilk başvurusunda aynı anda hem idrar tahlili hem de kantitatif idrar kültürü istenen 1 yaş ve altındaki çocuklar değerlendirmeye alındı. İdrar kültüründe kontaminasyon tespit edilenler değerlendirme dışı bırakıldı. Kültürde 105 colony forming unit (CFU)/ml ve üzeri bakteri bulunması anlamlı bakteriüri olarak tanımlandı. Tam idrar analizi (iQ 200 IRIS Diagnostics, U.S.A) sonuçları idrar kültürü standart kabul edilerek incelendi.

Bulgular: Toplam 164 hasta (5±3 ay, median = 7 ay) çalışmaya alındı. Yirmidört hastada (4±3 ay, median = 4 ay) idrar kültüründe üreme tespit edildi. İdrarda lökosit, kesim noktası 4 hücre/High Power field (HPF) olarak alındığında (ROC EAA 0.683, %95 GA 0.568-0.798, p<0.05) kültür pozitif hastaları kültür negatiflerden ayırt etmede: duyarlılık %37.5; özgüllük %87.1; pozitif öngörü değeri %33.3; negatif öngörü değeri %89.0; doğruluk %79.8, negatif test sonucu olasılık oranı (L -) 0.7; pozitif test sonucu olasılık oranı (L+)2.9; test sonrası olma oranı 0.49 olarak saptandı.

Sonuç: Süt çocukluğu döneminde idrar tahlili sonuçları idrar yolu enfeksiyonu teşhisinde tek başına kullanılmamalıdır. Erken ve doğru tanıyı koyarak en uygun tedaviyi yapmak için tanımlayıcı laboratuar testleri ile idrar kültürünün birlikte yapılması oldukça önemli ve gereklidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim